VAMAR, D.O.O.

proizvodnja

Transportna tehnika

V današnjem času je za sodobno gospodarstvo transport v različnih oblikah zelo pomemben, saj lahko proizvod zanesljivo, varno, kakovostno in hitro pride na trg. Transport ima številne prednosti, saj omogoča premagovanje razdalj ter premeščanje ljudi in blaga od enega do drugega kraja. Predvsem cestni transport ponuja večjo dostopnost, kot katerakoli druga oblika transporta. Glavna prednost cestnega prevoza je velika dostopnost, ki jo omogoča izredno razširjena cestna mreža. Kadar tovora od samega začetka do cilja ni mogoče prepeljati s pomočjo drugih oblik transporta, je nepogrešljiv izredni cestni prevoz, ki omogoča prevoz specifičnega tovora, večjega obsega in mase.

Izredni cestni prevozi so zelo zahtevni tako v tehničnem in tehnološkem, kot tudi v ekonomskem aspektu. Pri prevozu izrednega tovora se uporabljajo posebna transportna sredstva z močnim podvozjem in visoko osno nosilnostjo. V podjetju Vamar se zavedamo, da proizvodnja podvozja in vozil za izredne prevoze zahteva multidisciplinaren pristop k načrtovanju, celotno analizo konstrukcije primerno za vibracije, izračun dinamičnih obremenitev, kot tudi analizo kinematičnih karakteristik. V podjetju imamo tehnološko znanje in visoko zmogljivo ter izjemno natančno opremo za kakovostni proizvod delov za transportno tehniko.

Proizvodni program za transportno tehniko zajema:

ohišja vozil za izredne prevoze

komponente za krmiljenje in vožnjo

transportni vozički za železniški program

mostni nosilci dvigal