Hidromehanska oprema

Hidroenergijo so izkoriščali že naši predniki pred dvema tisočletjema. Danes jo izkoriščamo predvsem za proizvodnjo električne energije. Ta pokriva približno 20% svetovne proizvodnje električne energije. Energija vodnega toka je ena najbolj varnih in sprejemljivih za okolje, v katerem živimo.

 

Hidromehanska oprema je del hidroenergetskega sistema za pridobivanje električne energije. Vodna turbina deluje kot pogonski stroj v hidroelektrarni, pri čemer se potencialna energija vode pretvarja v mehansko energijo, ta pa se z električnim generatorjem pretvarja v električno energijo. Turbina in generator tvorita »turbo agregat«. V teoriji in praksi poznamo tri vrste turbin, in sicer Kaplanovo, Peltonovo in Francisovo turbino.

 

V podjetju po naročilu naročnika izdelujemo sestavne in vitalne dele za potrebe vseh vrst turbin in sicer:

  • spiralna ohišja turbin;
  • turbinski vtoki in iztoki;
  • vodilni obroči;
  • ohišja Peltonovih turbin.