Zaposlitev

Pri Vamarju iščemo ljudi, ki si želijo uspešno poklicno pot; talentirane ljudi, ki hočejo ustvariti nekaj novega in so energični.

 

Skupina VAMAR zaposluje na delovnih mestih ključavničar in varilec. Ponudbe za delo se pošljejo na elektronski naslov: ursa.lapajne@kadring.si

 

OPIS DELOVNEGA MESTA VARILEC

DELOVNE NALOGE: ODGOVORNOSTI:
 • Obvladanje MIG, MAG in REO postopka varjenja.
 • Zelo zahtevno varjenje kotnih, sočelnih in drugih varov v vodoravnem, vertikalnem in drugih prisilnih položajih.
 • Žlebljenje z ogljeno elektrodo.
 • Poznavanje tehnoloških postopkov varjenja (kotnih, sočelnih in  drugih varov).
 • Branje varilnih planov in tehnoloških navodil.
 • Obvladanje priklopa in nastavitev varilnih aparatov glede na  zahteve varilnotehnične  dokumentacije.
 • Delo z ročnim električnim orodjem, kotnimi brusilniki in premimi brusilniki ter pnevmatskimi čistilniki in drugim ročnim orodjem.
 • Čiščenje in vizualna kontrola varov.
 • Upoštevanje navodil in nalog nadrejenih.
 • Pritrjevanje in transportiranje zvarjencev z mostnim ali konzolnim dvigalom.
 • Skrb za čisto in urejeno delovno mesto.
 • Skrb za racionalno  in pravilno uporabo potrošnega materiala.
 • Upoštevanje predpisov iz varstva pri delu in drugih delovnih navodil.
 • Občasno delo na gradbiščih izven lokacije podjetja.
 • Nadzor nad čistočo na delovnem mestu.
 • Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje planskih obveznosti družbe, in ustrezajo znanju in sposobnostim delavca/ke ter opravljanje drugih del po navodilih nadrejenega.
 • Odgovornost za gospodarno porabo potrošnega materiala in sredstev za delo.
 • Odgovornost za pravilno uporabo delovnih sredstev, delovnih naprav in priprav ter orodja.
 • Odgovornost za kontrolo opravljenega dela, ter vodenje ustreznih evidenc.
 • Odgovornost za čistočo in urejenost delovnega okolja.
 • Odgovornost za varno delo in upoštevanje predpisov iz varnosti pri delu.
POTREBNA ZNANJA IN SPOSOBNOSTI:  IZOBRAZBA: DELOVNE IZKUŠNJE: POTREBNA ZNANJA:
Srednja strokovna ali srednja ali nižja poklicna izobrazba tehnične smeri ali končana osnovna šola. 12 mesecev.
 • A-test po SIST EN ISO 9606-1.
 • Vozniški izpit B kategorije
 • Branje načrtov.

OPIS DELOVNEGA MESTA KLJUČAVNIČAR

DELOVNE NALOGE: ODGOVORNOSTI:
 • Branje  najzahtevnejše  tehnične dokumentacije in načrtov.
 • Branje tehnoloških postopkov in drugih navodil.
 • Sestava  najzahtevnejših  kovinskih konstrukcij.
 • Zelo zahtevna dela ročnega brušenja ali poliranja s kotnim in premim brusilnikom ter uporaba drugega ročnega orodja, ročno in strojno vrtanje , ročno in strojno vrezovanje navojev.
 • Delo s  sredstvi za  ročno plamensko  rezanje in ravnanje s plamenom.
 • Priklop, nastavitev in  uporaba varilnih aparatov.
 • Poznavanje postopkov spajanja in varjenja MAG in REO.
 • Vezanje in transport različnih delov konstrukcij in pločevin z mostnim  ali konzolnim dvigalom .
 • Občasno delo na gradbiščih izven lokacije podjetja.
 • Skrb za čistočo na delovnem mestu.
 • Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje planskih obveznosti družbe in ustrezajo znanju in sposobnostim delavca/ke ter opravljanje drugih del po navodilih nadrejenega.
 • Skrb za gospodarno porabo potrošnega materiala in sredstev za delo.
 •   Odgovornost za pravilno uporabo delovnih sredstev, delovnih naprav in priprav ter orodja.
 •  Odgovornost za kontrolo opravljenega dela ter vodenje ustreznih evidenc.
 • Odgovornost za čistočo in urejenost delovnega okolja.
 •  Odgovornost za varno delo in upoštevanje predpisov iz varstva pri delu.
POTREBNA ZNANJA IN SPOSOBNOSTI:  IZOBRAZBA: DELOVNE IZKUŠNJE: POTREBNA ZNANJA:
Srednja ali nižja poklicna izobrazba ali končana osnovna šola. 12 mesecev.
 • Vozniški izpit  B - kategorije.
 • Branje zahtevnih načrtov.
 • A-test po SIST EN ISO 9606-1.