Kvaliteta

Skupina podjetij Vamar je usmerjena k medsebojni lojalnosti in pripadnosti, in sicer tako do
zaposlenih kot tudi do naših poslovnih partnerjev. Iz tega naslova črpamo konkurenčno prednost in garancijo za dolgoročno poslovanje. Kultura podjetij temelji na vrednosti korporativnega upravljanja z dolgoročno usmeritvijo razmišljanja in je postala pomemben del prihodnosti naše skupine podjetij. Vsakodnevno ponavljanje aktivnosti, dokler ne postanejo avtomatične, nas vodi po poti do odličnosti. Zavedamo se, da naši talenti in naravne sposobnosti, naučeno znanje in pridobljene izkušnje tvorijo pomembno celoto, ki pa brez vztrajnosti, da nadaljujemo po neuspehih in napakah in da se kljub uspehom še naprej učimo in razvijamo, ne bi prinesli želenega cilja in uspeha.

 

Uvajanje visokih standardov zagotavljanja kakovosti pri nas predstavlja nujnost. Implementirali smo vse zahteve standarda ISO 9001:2015, kar man zagotavlja upravljanje kakovosti v našem podjetju in nam omogoča sinergije s specifičnimi standardi, kot so standardi za varjenje. Za naše podjetje predstavlja standard okvir za strateško in operativno vodenje.

 

Politika kakovosti je sestavni del poslovne strategije v skupini podjetij Vamar in velja za vse
zaposlene v skupini. Procese v podjetju izvajamo na način in s ciljem izpolnitve zahtev odjemalcev, ki jih s pomočjo merljivih ciljev tudi sprotno preverjamo in izboljšujemo. Tehnično znanje in izkušnje, skupaj z veliko mero ustvarjalnosti in volje za natančno delo so temelj za vse VAMAR izdelke in storitve. Odlični temelji zagotavljajo najvišjo kakovost in zanesljivost, kar je tudi našo vsakodnevno vodilo pri delu.

 

Razvili smo sistem analize tveganja, informiranja, usposabljanja in kvalificiranja sodelavcev,
tako da ima vsak zaposleni možnost razvoja osebnih in strokovnih sposobnosti. Zavezanost vodstva za izvajanje politike kakovosti zagotavlja nenehno izboljševanje in izpolnjevanje zastavljenih ciljev na vseh ravneh v podjetjih skupine VAMAR.