VAMAR D.O.O.

CERTIFIKATI

Program ASI

Skupina Vamar je zavezana k spodbujanju aktivnega staranja delovne sile in kontinuiranemu razvoju kompetenc starejših zaposlenih z namenom podaljšanja njihove delovne aktivnosti. V tej luči izvajamo vrsto ključnih ukrepov, vključno s pripravo celovite strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter razvojem njihovih kariernih poti s poudarkom na krepitev njihovih kompetenc.

Naš pristop vključuje izdelavo individualnih načrtov osebnega in poklicnega razvoja za starejše zaposlene, ki so prilagojeni njihovim specifičnim potrebam, ciljem in ambicijam. Poleg tega spodbujamo njihovo sodelovanje v motivacijskih programih, ki so posebej zasnovani za starejše zaposlene ter jim omogočajo ohranjanje visoke ravni motivacije, angažiranosti in zadovoljstva na delovnem mestu.

Nudimo tudi usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije, ki starejšim zaposlenim omogočajo pridobivanje ključnih veščin in znanj za uspešno obvladovanje izzivov sodobnega delovnega okolja. Skozi ta proces sistematično razvijamo njihove sposobnosti za prilagajanje spremembam, tehnološkim inovacijam ter novim zahtevam na delovnem mestu.

Vse naše aktivnosti so usmerjene k pridobivanju kompetenc starejših zaposlenih skozi celovit program usposabljanja. S tem jim omogočamo pridobivanje novega znanja, veščin in spretnosti, ki so ključne za njihovo učinkovito delo ter njihov prispevek k razvoju in rasti podjetja.