VAMAR D.O.O.

o nas

skupina vamar

Kot družinsko podjetje s poslovnimi prostori v Mariboru, Slovenija, se ukvarjamo s proizvodnjo jeklenih konstrukcij, predvsem na področju transportne tehnologije težkih tovorov, strojništva in gradbeništva. Naša primarna dejavnost obsega preobdelavo materiala, sestavo in varjenje, montažo, strojno obdelavo ter zaščito pred korozijo. V našem podjetju zaposlujemo več kot 100 strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri izvajanju naših osnovnih procesov. S svojimi partnerji iz Nemčije, Avstrije, Francije in Združenih držav Amerike vzpostavljamo trdne poslovne odnose, kar nam omogoča širjenje našega delovanja na mednarodnem trgu.

Kultura podjetja je usmerjena k medsebojni lojalnosti in pripadnosti, tako zaposlenih kot tudi naših poslovnih partnerjev. Iz tega naslova se črpa konkurenčna prednost in garancija za dolgoročno sodelovanje. Kultura, ki temelji na vrednosti korporativnega upravljanja z dolgoročno usmeritvijo razmišljanja je postala pomemben del prihodnosti podjetja.

VIZIJA

Skupina Vamar predstavlja zanesljivega partnerja za proizvodnjo transportne tehnike in strojegradnje najvišje kakovosti. S postopnim in konstantnim razvojem ter s težnjo k popolnosti, smo dosegli zavidljivo raven v svoji branži. Kot strateški partner podjetjem za proizvodnjo transportne tehnike si je Skupina Vamar določila prednostni cilj, da ohrani svoje partnerstvo na najvišji ravni, da se okrepi in pospeši svojo nadaljnjo širitev. Skupina Vamar bo zagotavljala dolgoročno ohranitev vrednosti in korporativno kulturo. Vse svoje inovacije in znanje usmerjamo v korist svojih strank in zaposlenih.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je ustvariti dolgoročne poslovne odnose z našimi kupci, tako da zagotavljamo visoko stopnjo kakovosti in spoštujemo roke za dobavo. S poudarkom na inovacijah in nenehnih tehnoloških izboljšavah si prizadevamo biti vodilno podjetje na področju jeklenih konstrukcij. Hkrati pa cenimo in spoštujemo naše zaposlene, saj verjamemo, da so ključni za naš uspeh. Prizadevamo si ustvariti spodbudno delovno okolje, ki spodbuja rast, razvoj in zadovoljstvo naših ekip.

Skupina Vamar zagovarja vrednote in trajnostni razvoj za svoje zaposlene ter poslovne partnerje.

Tradicija

Podjetje Vamar sta leta 2001 ustanovila oče in sin. Radivoj Vasić je po propadu velikih mariborskih podjetij v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja, s svojim sinom Aleksandrom Markušom začel iz praktično ničesar. Podjetje je začelo delovati na 80m2 najetih proizvodnih prostorov. S svojo voljo, znanjem, pogumom in ožjim krogom sodelavcev sta začela graditi podjetje, ki je s postopno rastjo zrastlo v zavidljivo in zaupanja vredno podjetje, ki se danes razprostira 3.410 m2 proizvodnih prostorov in vključuje razrez in predobdelavo materiala, sestavo in varjenje, montažo, strojno obdelavo in antikorozijsko zaščito.

KOMPETENCE IN KVALITETA

Kot podjetje, se zavedamo, da je ključno pridobiti vpogled v naše pričakovane rezultate skozi preučitev naše zgodovine. Z vsakodnevnim ponavljanjem aktivnosti, dokler ne postanejo avtomatične, smo usmerjeni k doseganju odličnosti. Naši talenti, naravne sposobnosti, pridobljeno znanje in izkušnje tvorijo pomembno celoto, ki brez naše vztrajnosti pri nadaljevanju kljub neuspehom in napakam, ter nenehnemu učenju in razvoju tudi ob dosežkih, ne bi prinesla želenih ciljev in uspeha.

Skupina podjetij Vamar je usmerjena k medsebojni lojalnosti in pripadnosti, tako do zaposlenih kot tudi do naših poslovnih partnerjev. Iz tega naslova črpamo konkurenčno prednost in garancijo za dolgoročno poslovanje. Kultura podjetij temelji na vrednosti korporativnega upravljanja z dolgoročno usmeritvijo razmišljanja in je postala pomemben del prihodnosti naše skupine podjetij. Vsakodnevno ponavljanje aktivnosti, dokler ne postanejo avtomatične, nas vodi po poti do odličnosti. Zavedamo se, da naši talenti in naravne sposobnosti, naučeno znanje in pridobljene izkušnje tvorijo pomembno celoto, ki pa brez vztrajnosti, da nadaljujemo po neuspehih in napakah in da se kljub uspehom še naprej učimo in razvijamo, ne bi prinesli želenega cilja in uspeha.

Uvajanje visokih standardov zagotavljanja kakovosti pri nas predstavlja nujnost. Implementirali smo vse zahteve standarda ISO 9001:2015, kar nam zagotavlja upravljanje kakovosti v našem podjetju in nam omogoča sinergije s specifičnimi standardi, kot so standardi za varjenje. Za naše podjetje predstavlja standard okvir za strateško in operativno vodenje.

Politika kakovosti je sestavni del poslovne strategije v skupini podjetij Vamar in velja za vse zaposlene v skupini. Procese v podjetju izvajamo na način in s ciljem izpolnitve zahtev odjemalcev, ki jih s pomočjo merljivih ciljev tudi sprotno preverjamo in izboljšujemo. Tehnično znanje in izkušnje, skupaj z veliko mero ustvarjalnosti in volje za natančno delo so temelj za vse Vamar izdelke in storitve. Odlični temelji zagotavljajo najvišjo kakovost in zanesljivost, kar je tudi našo vsakodnevno vodilo pri delu.

Razvili smo sistem analize tveganja, informiranja, usposabljanja in kvalificiranja sodelavcev, tako da ima vsak zaposleni možnost razvoja osebnih in strokovnih sposobnosti. Zavezanost vodstva za izvajanje politike kakovosti zagotavlja nenehno izboljševanje in izpolnjevanje zastavljenih ciljev na vseh ravneh v podjetjih skupine Vamar.