VAMAR D.O.O.

proizvodnja

Hidromehanska oprema

Hidroenergijo so izkoriščali že naši predniki pred dvema tisočletjema. Danes jo izkoriščamo predvsem za proizvodnjo električne energije. Ta pokriva približno 20% svetovne proizvodnje električne energije. Energija vodnega toka je ena najbolj varnih in sprejemljivih za okolje, v katerem živimo.

Hidromehanska oprema je del hidroenergetskega sistema za pridobivanje električne energije. Vodna turbina deluje kot pogonski stroj v hidroelektrarni, pri čemer se potencialna energija vode pretvarja v mehansko energijo, ta pa se z električnim generatorjem pretvarja v električno energijo. Turbina in generator tvorita »turbo agregat«. V teoriji in praksi poznamo tri vrste turbin, in sicer Kaplanovo, Peltonovo in Francisovo turbino.

V podjetju se specializiramo za izdelavo sestavnih in vitalnih delov za različne vrste turbin. Med našimi izdelki so spiralna ohišja turbin, turbinski vtoki in iztoki, vodilni obroči ter ohišja Peltonovih turbin. Naše storitve temeljijo na naročilu naročnika, pri čemer se osredotočamo na visoko kakovostno izdelavo in prilagajanje potrebam ter specifikacijam strank. S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami zagotavljamo zanesljive in precizne dele, ki ustrezajo visokim standardom in zahtevam v turbinski industriji.