VAMAR D.O.O.

CERTIFIKATI

eVZD

V podjetju Vamar d.o.o. smo kot glavna tveganja zaposlenih prepoznali vdihavanje zdravju nevarnih snovi in prisotnost alergenov. Izpostavljenost onesnaženemu zraku lahko ima več škodljivih učinkov, med njimi tudi bolezni dihal. Prav tako zaposleni doživljajo obremenitve spodnjega in zgornjega dela hrbtenice zaradi ročnega premeščanja bremen in prisilne drže. V podjetju smo z nabavo nove opreme izboljšali pogoje varnosti in zdravja pri delu za več delovnih mest.