VAMAR D.O.O.

EU PROJEKTI

Skupina Vamar je ponosna na svoje sodelovanje v različnih evropskih projektih, med katerimi izstopajo projekti P4D (Partnership for Diversity) in eVZD (e-Vocational Training for Diversity). V okviru projekta P4D smo aktivno vključeni v partnersko mrežo, ki si prizadeva za spodbujanje raznolikosti na delovnem mestu in ustvarjanje inkluzivnega okolja za zaposlene.

V projektu eVZD pa sodelujemo pri razvoju in implementaciji e-izobraževalnih programov, ki omogočajo dostop do raznolikih poklicnih usposabljanj za vse zaposlene, ne glede na starost, spol ali ozadje. Program ASI (Age-Sensitive ICT Skills Development) predstavlja pomemben del našega sodelovanja v projektu eVZD, saj se osredotoča na razvoj in izboljšanje digitalnih veščin starejših zaposlenih ter njihovo prilagajanje sodobnim informacijsko-komunikacijskim tehnologijam.

S svojim aktivnim vključevanjem v evropske projekte P4D, eVZD in program ASI izražamo našo predanost in pripadnost krepitvi raznolikosti, vključevanju starejših zaposlenih ter razvoju inovativnih izobraževalnih pristopov. Skozi ta sodelovanja si prizadevamo za ustvarjanje bolj inkluzivnega in enakopravnega delovnega okolja, ki omogoča vsem zaposlenim, da razvijejo svoje potenciale, prispevajo k uspehu podjetja ter se nenehno učijo in napredujejo v skladu s hitro spreminjajočimi se zahtevami sodobnega poslovnega sveta.

VEČ PODROBNOSTI O: