(Slovenski)

Program ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Skupina Vamar stremi k aktivnemu staranju delovne sile, ki krepi kompetence starejših zaposlenih in s tem podaljšuje delovno aktivnost le teh. V ta namen izvajamo:

 

  •  pripravo strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih,

 

  •  razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih, in sicer z naslednjimi aktivnostmi:
     

    • izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih,
    • udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,
    • usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih skozi usposabljanja.

Program ASI